JEDEN ZE ČTYŘ

Aktuální práce studentů a pedagogů atelieru Restaurování uměleckých děl na papíru Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Pořádá Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl
kurátor Aleš Ogoun
Dům U Rytířů, Smetanovo náměstí, Litomyšl, 3. 6. - 25. 6. 2011
O
tevřeno denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin
Vernisáž 2. 6. od 17:30 hodin


Litomyšlská Fakulta restaurování Univerzity Pardubice na svých pravidelných každoročních výstavách akcentuje vždy pohled na jeden ze čtyř specializovaných ateliérů. V roce 2011 je hlavní pozornost věnována atelieru Restaurování uměleckých děl na papíru.
Výtvarná díla a dokumentace restaurátorských prací seznamují veřejnost nejen s uměleckou činností na škole, ale i s moderními technikami restaurování památek a s úspěchy prestižní školy, kterou díky jejím mezinárodním aktivitám zná odborná veřejnost od Spojených států Amerických, přes celou Evropu až po Irák.


Výstavy 2011    Další výstavy v tomto místě