Jiří Hejna: Vesmír je jako Pták Ohnivák...

Výstava obrazů k nedožitým 90. narozeninám malíře kosmu.  

Pořádá Městská galerie Litomyšl ve spolupráci s dědici Jiřího Hejny a Galerií Kroupa.
Kurátor Pavel Chalupa
Dům U Rytířů, Smetanovo náměstí, Litomyšl, 30. 6. - 28. 8. 2011
otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin
vernisáž 29. 6. 2011 v 17 hodin - téhož dne bude od 20 hodin provedena v rámci Smetanovy Litomyšle baletní suita Igora Stravinského Pták Ohnivák, Hejnův stejnojmenný obraz bude při této příležitosti speciálně zapůjčený z pařížské soukromé sbírky.


Jiří Hejna se narodil v roce 1921 v Praze. V roce 1964, po uvěznění svého bratra Václava, také malíře, odešel za dobrodružných okolností do Francie. Do své bývalé vlasti se od té doby vrátil pouze jednou, na několik dní roku 2004. U příležitosti své výstavy v Olomouci a Vysokém Mýtě tehdy mj. navštívil i Litomyšl. Už tehdy se zrodila myšlenka uspořádat tu jeho výstavu k devadesátým narozeninám. Bohužel, Jiří Hejna zemřel v Paříži 2. března 2011, v době vrcholících příprav na svou první českou retrospektivní výstavu v Litomyšli, která se tak, shodou tragických okolností, promění na výstavu posmrtnou.

Jiří Hejna ve Francii proslul především jako autor rozsáhlého díla v oboru tzv. kosmické abstrakce, v němž se jako Čech v Paříži stal v 60. letech svébytným pokračovatelem Kupkovým. Celý monumentální malířský cyklus Compositions cosmogoniques, do něhož patří i titulní obraz výstavy, olej Pták Ohnivák z roku 1960, vznikal bezmála padesát let a zahrnuje mnoho set pláten zachycujících neviditelné, ale organizované síly v očividném chaosu vesmíru. Vzhledem k tomu, že dědici Jiřího Hejny projevili svou vůli, aby se dílo této zakladatelské osobnosti české poválečné nefigurativní malby navrátilo do své vlasti, budou moci návštěvníci zhlédnout i díla z malířovy pozůstalosti, která dosud nikdy nebyla vystavena.


Výstavy 2011    Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: