Slza naděje - LacrimAu

Jeden z unikátních exponátů a hlavních lákadel českého pavilonu na výstavě EXPO 2010 v Šanghaji bude za přísných bezpečnostních opatření vystaven v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle. Po výstavě v knihovně Vítkovického zámku to bude pouze druhá možnost v České republice zhlédnout 80 cm vysokou a 50 cm širokou pozlacenou plastiku. Autor tohoto jedinečného uměleckého díla Federico Díaz pracuje především s city člověka: "Hledal jsem dlouho symbol nebo tvar, který znázorňuje dvě polohy emocí, radosti a smutku. A tak vznikla LacrimAu. Název LacrimAu kombinuje latinský výraz pro slzu s chemickou značkou zlata".

Pořádá Galerie Zdeněk Sklenář ve spolupráci se sborem Církve bratrské v Litomyšli

Nový kostel Církve bratrské, Moravská 1222, Litomyšl, 18. - 26. 6. 2011
Zahájení výstavy 17. 6. 2011 v 17.00 hodin
otevřeno každý den mimo neděle od 9.00 do 18.00 hod., v neděli od 13.00 do 18 hodin. Ve dnech konání pořadů hudebního festivalu Smetanova Litomyšl do jejich začátku.
Zahájení výstavy 17. 6. 2011 v 17 hodin za osobní účasti Federico Díaze.
18. 6. - 26. 6. 2011


Slza naděje

Slzy mohou být výronem hlubokých vnitřních emocí smutku či radostné blaženosti.
Sám Kristus plakal nad hříšným Jeruzalémem, aby ochutnal sůl svých svatých slz. Tedy tu skutečně lidskou esenci soucitu, oběti a nezištné lásky. A právě v tomto ohledu je "sůl nad zlato".
Apoštol Pavel napsal: „Radujte se s radujícími a plačte s plačícími." Jinými slovy: „Ochutnejte živoucí podstatu slz svých bližních."
Výtvarný umělec Federico Díaz propůjčil svoji "slzu " na výstavu Smetanovy výtvarné Litomyšle do Nového kostela Církve bratrské proto, aby prostřednictvím sbírky přinesla potřebné finanční prostředky charitativní organizaci Naděje ve Vysokém Mýtě a v České Třebové a zároveň i pomohla s dofinancováním právě dostavěného kostela Církve bratrské. Bude tak pomoženo seniorům a dětem ve vyloučených, především romských komunitách.
Římský dramatik a básník Syrus Publilius napsal: „Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce." Přeji všem návštěvníkům, aby slza Federica Díaze potěšila oči a otevřela srdce.

Daniel Smetana, kazatel Církve bratrské v Litomyšli


 

Výstavy 2011    Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: