Poutníci

14. 6. - 7. 7. 2018

otevřeno denně 10 - 18 hodin nebo do začátku večerního koncertu SL

Zámecký pivovar, Evropské školicí centrum, Jiráskova 133, Litomyšl

vernisáž: 14. 6. od 18.00 hodin

 

kurátor: David Železný

pořádá: Bohemian Heritage Fund a Cermak Eisenkraft

 

Příslušníci české meziválečné avantgardy byli leckdy nedobrovolnými poutníky po všech možných koutech světa. Dva totalitní režimy - nacistický a komunistický, které naši zemi postihly těsně po sobě, je rozesely do míst, do nichž by se nejspíše dobrovolně nikdy nevydali. Některé z těchto cest jsou dnes již legendami opředenými příběhy českého výtvarného umění 20. století. Například strastiplná cesta Adolfa Hoffmeistera, Maxe Kopfa, Aléna Diviše a Antonína Pelce z kruté pařížské věznice La Santé na jih Francie, na parníku Capitaine Paul Lemerle do Maroka a na Martinik (spolu s nimi cestovaly tři stovky dalších evropských intelektuálů, mimo jiné André Breton a Wilfredo Lam). O jiných útěcích se toho všeobecně tolik neví. Divoký byl také útěk sochaře Bernarda Redera, který se díky pomoci Aristida Maillola dostal do USA přes Španělsko, kde však neunikl zatčení a krátkému věznění. Exulantství se dotklo všech představených umělců. I jejich výtvarných projevů ovšemže. Ani jeden z nich však neztratil víru v umění a touhu tvořit. David Železný, který výstavu koncipuje jako znalec mnoha privátních sbírek u nás i v zahraničí, o těchto poutnících říká: „Možná právě proto, že putovali a nemohli se trvale usadit v kontextu českého moderního umění, je mnohým z těchto umělců dnes věnována menší pozornost, než by si s ohledem na svůj umělecký odkaz zasluhovali.“


Výstavy 2018       Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: