UROBOROS POLYSTYREN

Jan Mladovský 

 

15. 6. – 31. 12. 2018

červen - září otevřeno denně 10 - 18 hodin

říjen otevřeno sobota, neděle 10 - 16 hodin

Chrám Nalezení sv. Kříže

 

vernisáž: 14. 6. od 17.00 hodin, od 17.30 hodin přednáška Dr. Zbyňka Pientky z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR

pořádá: Zámecké návrší p.o. ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd ČR

 

Podnětem výstavy UROBOROS POLYSTYREN, která poprvé proběhla vloni v pražské Galerii Makráč, je spolupráce vědců Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR a umělce Jana Mladovského. Výsledkem je instalace zaměřená na jeden z nejběžnějších polymerů, polystyren. Tato makromolekulární látka byla zvolena coby materiál k realizaci instalace pro svoji termoplastickou vlastnost smršťovat se a schopnost miniaturizovat obraz vykreslený na svém povrchu, v tomto případě grafické znázornění své vlastní molekuly. Zároveň je polystyren, zrovna jako mnohé další plasty, zajímavé a kontroverzní téma, zvláště z ekologického hlediska globalizovaného světa. Dr. Zbyněk Pientka z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR ve své přednášce přiblíží divákům svůj výzkum a odpoví na případné otázky týkající se plastů, včetně jejich vlivu na životní prostředí.

Instalace průzračných miniatur, zavěšených a vánkem se pohybujících podle visuté lávky vysoko pod klenbou lodi kostela, využívá ideálních světelných podmínek, které se zde nachází díky prostorové souhře okenních průniků do světle šedých ploch a stavebních prvků barokního interiéru. Video displej zobrazující donekonečna se opakující proces tvorby průzračných destiček je zavěšen z visuté lávky. Analogicky tak koresponduje s miniaturami zavěšenými nahoře. Divák je tím vyzýván k výstupu do lodi kostela, kde se mu naskýtá příležitost přes lávku se projít a zhlédnout krystalické miniatury třpytící se po celé její délce.


Výstavy 2018       Další výstavy v tomto místě       Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: