Výstava prací studentů Fakulty restaurování

23. 4. – 10. 9. 2018 

Otevřeno: první čtvrtek v měsíci

křížová chodba piaristické koleje, Jiráskova 8, Litomyšl

kurátoři: Jakub Ďoubal, Tomáš Lahoda

pořádá: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

 

Výstava klauzurních a ročníkových prací studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Najdete zde práce studentů ze všech ateliérů Fakulty restaurování. Vedle výsledků ze společné výtvarné přípravy, které zahrnují kresbu i malbu, jsou k vidění i práce, které vznikaly v rámci specializované výtvarné přípravy dle jednotlivých oborů.

Výstava je koncipovaná jako ucelené představení všech kateder a restaurátorských ateliérů, které jsou na fakultě zastoupeny.


Výstavy 2018       Další výstavy v tomto místě