Tanec života

Daniel Balabán

 

6. června – 30. září 2018

denně mimo pondělí 10 - 18 hodin

Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek č.p. 3

vernisáž: 6. 6. od 17.00 hodin

kurátorka: Marcela Rusinko

pořádá: Východočeská galerie v Pardubicích

 

Malíř Daniel Balabán (*1957) patří mezi klasiky současné české figurální malby, na domácí umělecké scéně se suverénně pohybuje od poloviny osmdesátých let. Pochází se Šumperka, od roku 1962 žije v Ostravě. Od roku 1993 je vedoucím Katedry malby na Ostravské univerzitě, kde již více než dvě desetiletí vychovává mladou uměleckou generaci. Výtvarná tvorba Daniela Balabána navazuje na tradici poválečné české figurace. Současně ji nejen svým výrazným suverénním malířským gestem, ale i historickými a intelektuálními konotacemi a přesahy cenným způsobem překračuje a rozvíjí. Za tři desetiletí vývoje se stala jedním z výrazných momentů současného českého malířství. Malířské gesto staví na výrazně subjektivním vidění a prožívání světa, na rodinné historii, vzpomínkách, záznamech z cest, ale i událostech odehrávajících se ve veřejně sdíleném prostoru. Daniel Balabán je malíř, současně však neodmyslitelně i pedagog, o své tvorbě v širokých filozoficko-psychologických souvislostech intenzivně uvažuje. Uvažuje také o polaritě Muže a Ženy, jejich rozdílných světech a možnostech jejich průniku. Balabánova malba je výrazně subjektivní, aby nakonec mohla přinést obecně platná poselství. Symptomatické obrazy, vizuální fragmenty našich soukromých životů i kulturně sdílených obsahů a vzorců. Řada prací osobitým způsobem osciluje na hranici ne snadno dešifrovatelného intimního dokumentu, intelektuálního komentáře či mediální grotesky s prvky černého humoru. Často se tyto vrstvy vzájemně prolínají, popírají a nakonec posilují, aby tak celek bezděčně reflektoval na nejednoznačnost výkladů dnešního světa. Výstava volně navazuje na loňskou autorovu retrospektivu v GVU v Ostravě, staví však na současné tvůrčí poloze, výrazu posledních deseti let. Pardubickému publiku tak poprvé představuje cykly věnované symbolické postavě vnitřní Ženy, chvilkovým průnikům mužského a ženského univerza. Ale také obrazům a inspiracím z cest, ukazujícím často známá turistická místa nedílně spojená s vnímáním lokální kulturní identity, nazřená však novým, zcela osobitým malířským způsobem.


Výstavy 2018       Další výstavy v tomto místě     Další výstavy prací tohoto autora