Kozlovsko - chudý kraj Maxe Švabinského

 7. 6. - 1. 9. 2013

Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová

Otevřeno denně kromě pondělí 10 - 18

Vernisáž ve čtvrtek 6. 6. v 17.00 hodin

 

 

Pořádá Městské muzeum Česká Třebová, kurátorka Ludmila Kesselgruberová


Výstavou chce muzeum připomenout 140. výročí narození významného českého umělce, jehož první a dnes výrazně ceněná fáze tvorby je spjata právě s Kozlovskem. Do této malé vesničky nedaleko České Třebové jezdil malíř v letech 1896-1919 jako nápadník a později manžel Ely Vejrychové. Rázovitá, neokázalá, ale přesto malebná krajina i její obyvatelé Švabinského okouzlili a inspirovali k řadě monumentálních děl i komorních kreseb a grafických listů. Právě výběr těchto drobnějších prací, které zachycují krajinné motivy z Kozlovska a vznikly v intervalu let 1896-1919, nabídne českotřebovská výstava. Budou zde  prezentována díla z vlastních muzejních sbírek, dále grafické listy zapůjčené z Památníku Maxe Švabinského v Kroměříži a také grafiky a kresba ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze. Výstava tematicky doplňuje reprezentativní kolekci Švabinského figurálních prací shromážděnou  Městskou galerií v Litomyšli, má rovněž návaznost na expozici v Chaloupce Švabinského v Kozlově u České Třebové.  

Pro zájemce o setkání s autentickým prostředím, ve kterém vznikala  Švabinského  díla kozlovského období, upravilo Městské muzeum Česká Třebová návštěvní dobu Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově.  Ve dnech 21. - 23. června 2013 (pátek až neděle) bude objekt zpřístupněn od 9 do 19 hodin. Bližší informace na adrese http://www.mmct.cz/.


Výstavy 2013    Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: