Max Švabinský (1873 - 1962) - Kozlovské sonety

Max Švabinský: Kvetoucí hruška v Kozlově, tuš, akvarel/papír, 87,4 x 65,5 cm, soukromá sbírka.15. 6. - 1. 9. 2013

Městská galerie Litomyšl, dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110, 570 01 Litomyšl

Otevřeno denně kromě pondělí 10 - 12 , 13 - 17 

Vernisáž v sobotu 15. 6. v 18.00 hodin 

 

 

 


Pořádá Městská galerie Litomyšl, kurátor PhDr. Michal Šimek
 

 

Reprezentativní výstava ke 140. výročí narození tohoto významného umělce, který se právě v Litomyšli v roce 1900 oženil s Elou Vejrychovou. Na tento krok osobní navázala Švabinského významná etapa umělecká, provázaná s nedalekým Kozlovem. Zde pravidelně pobýval se svou ženou v období mezi lety 1900 a 1919. Malebnost kraje a charakter života se mu stal velkou inspirací. Mimořádnost tohoto kozlovského období dokládá právě kolekce obrazů prezentovaných na této výstavě, převážně ze zápůjček Národní galerie v Praze a mnoha soukromých sběratelů.

Unikátnost celého projektu také tkví ve vzájemné provázanosti výstavy Švabinského v Litomyšli, v České Třebové a se Švabinského chaloupkou přímo na Kozlově. 


Výstavy 2013    Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: