Mistrovské doteky českého symbolismu a secese

 8. 6. - 14. 7. 2013

Galerie Kroupa, Smetanovo nám. 60,
570 01 Litomyšl

Otevřeno denně 10 - 18 

Vernisáž v sobotu 8. 6. v 17.00 hodin

 

Pořádá Galerie Kroupa, kurátor Miroslav Kroupa 


Tato výstava má za cíl v nejvyšší dostupné kvalitě ukázat mistrovská díla velikánů české malby přelomu 19. a 20 století, kteří byli, ať už jen letmo ve svých mladých letech těmito dvěma vzájemně se prolínajícími směry zasaženi (Jan Honsa, František Kupka, František Kaván, Antonín Slavíček, František Tavík Šimon) nebo naopak autory pro které se staly secese a symbolismus v jejich tvorbě nosným prostředkem k vyjádření jejich malířských názorů a tužeb (Alfons Mucha, Jan Preisler, Maxmilián Pirner, Jakub Schikaneder).
Výstavy 2013    Další výstavy v tomto místě
Fotografie z vernisáže: