Volná tvorba studentů restaurování v Litomyšli

 23. 6. - 30. 9. 2013

Portmoneum - Museum Josefa Váchala v Litomyšli, Terézy Novákové 75

Otevřeno denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17

Vernisáž v sobotu 22. 6. ve 13.00 hodin  

Pořádá Portmoneum - Museum Josefa Váchala a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, kurátor Jiří Kaše


Portmoneum, jeho restaurování, vznik Musea Josefa Váchala a vznik restaurátorské školy byly ve svých počátcích dvěma stranami téže mince. Právě to chce připomenout tato výstava. Studenti pro přijetí musí prokázat výrazný výtvarný talent a někteří z nich se ani později, kdy se již stali profesními restaurátory, nezříkají volné umělecké tvorby. Výstava chce představit některé z nich; především „děti Portmonea", tedy ty absolventy, kteří spolu s učiteli prožili první období nelehké cesty, která vedla k dnešní Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.


Výstavy 2013    Další výstavy v tomto místě