Aleš Lamr - Obrázky z výstavy

Jednodenní výstava 16 obrazů, inspirovaných jednotlivými větami skladby Modesta Petroviče Musorgského Obrázky z výstavy, jako součást provedení této skladby v rámci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl.

Čtvrtek 21. 6. 2012, přízemí Státního zámku Litomyšl, bezplatně přístupno návštěvníkům zámku od 9 hodin, návštěvníkům koncertu pak od 18.00 hodin.


Skladatel Modest Petrovič Musorgskij (1839-1881), ruský autor známého a velmi oblíbeného cyklu Obrázky z výstavy, napsal skladbu po zhlédnutí výstavy kreseb malíře a architekta Viktora Hartmanna. Zkomponován byl původně pouze pro klavír, později jej pro symfonický orchestr instrumentoval Maurice Ravel. Zvláštní místo v díle má několikrát se opakující spojovací část Promenáda, která navozuje náladu pozorovatele přecházejícího od jednoho obrazu k druhému. Skladba následně inspirovala řadu autorů k vlastním impresím. Výtvarník Aleš Lamr (1943) je jedním z nich. V letech 1960-64 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, oddělení prostorového výtvarnictví v Brně u Prof. J. A. Šálka. V letech 1964-66 mohl v době vojenské služby pracovat jako výtvarník, potom byl krátce na Barrandově u filmu jako asistent režie. Od roku 1968 pracuje jako výtvarník na volné noze - jako malíř, grafik, ilustrátor, sochař a keramik. Realizoval také řadu významných prací v architektuře. Šestnáctidílný cyklu akrylů na plátně Obrázky z výstavy vznikl v roce 2006.


Výstavy 2012    Další výstavy prací tohoto autora