Mistři české malby

Obrazy z fondu České spořitelny v pobočce Litomyšl
22. 6. - 2. 9. 2012
Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů, Smetanovo náměstí 110
Otevřeno denně kromě pondělí 10 - 12, 13 - 17 hod.
Vernisáž v pátek 22. 6. v 17.00.

Pořádá Městská galerie Litomyšl ve spolupráci s akciovou společností Česká spořitelna.


Česká spořitelna, a.s. vystavuje od 22. června v Městské galerii výtvarná díla ze svého fondu. Výstava je šestou v pořadí z cyklu 11 výstav, kterými chce tento nejstarší český peněžní ústav připomenout své mnohaleté působení mezi bankovními institucemi. Seriál se koná z popudu generálního ředitele ing. Pavla Kysilky a představuje po celé zemi díla umělců, jež souvisejí s daným regionem. Každá nová výstava předkládá tedy veřejnosti jinou kolekci obrazů. Zvláště olejomalbám, kresbám a grafikám umělců, kteří zasvětili svoji tvorbu krajině a životu ve venkovských městech země, je dnes oprávněně věnována větší pozornost a jim je také výstava zasvěcena. Jejich tvorba je co do uměleckého zpracování pozoruhodná a navíc v sobě nese velmi významné společenské svědectví o vývoji konkrétní krajiny, stavu městské a venkovské architektury, zástavby měst, života obyvatel při konání například městských trhů nebo společenských a politických setkáních.


Výstavy 2012    Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: