CO! - Camera obscura v Portmoneu

Společný projekt studenta Fakulty restaurování v Litomyšli Aleše Hvízdala a fotografa Marka Volfa
23. 6. - 30. 9.
Portmoneum - museum Josefa Václala, T. Novákové 7
Vernisáž 23. 6. v 18 hodin.

Pořádá Portmoneum - museum Josefa Váchala


Výstava CO! Camera Obscura v Portmoneu staví na neobvyklém způsobu nahlížení na svět kolem nás. Realita, která nás obklopuje, je plasticky tvárným obrazem, vyzývajícím k jeho deformaci. Autoři této interaktivní výstavy, kde se návštěvníci sami stávají součástmi a spolutvůrci uměleckého díla, se nechali inspirovat prastarou metodou camery obscury. Zároveň zabydleli zahrádku Portmonea roztodivnými plastikami, které popírají zákony fyziky a gravitace. Neváhejte proto vstoupit do tmy a otevřít své obzory vnímání nových rozměrů.


 

Výstavy 2012    Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: