Zdeněk Fránek: Perská (neviditelná) věž

14. 6. - 2. 12. 2012, před budovou Městské galerie v Domě u Rytířů na Smetanově náměstí, denně od 9 do 21 hodin.
Perská věž známého architekta Zdeňka Fránka (mj. autora Nového kostela v Litomyšli) je jednou z nejpozoruhodnějších realizací jeho cyklu Útroby architektury. V Litomyšli bude instalována od začátku Smetanovy Litomyšle až do skončení Fránkovy výstavy v Městské galerii (do 2. 12. 2012).
Zdeněk Fránek ve spolupráci s městem Litomyšl a Městskou galerií v Litomyšli.


Výstavy 2012    Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie: