František Kupka - Okolo bodu

Kvaše Františka Kupky z let 1911 - 1930 ze sbírky Jana a Medy Mládkových
Výstava je z důvodu aplikace mezinárodní konvence o ochrany kulturního dědictví sestavena z kopií originálů, které jsou chovány v depozitářích Musea Kampa
Výstava se koná u příležitosti 100. výročí konání 10. podzimního salonu v Paříži
17. 6. - 10. 7., White Gallery v Osíku u Litomyšle
Denně od 13 do 17 hodin,
Vernisáž v sobotu 16. 6. v 17 hodin

Pořádá White Gallery pod záštitou Medy Mládkové a starosty Litomyšle Michala Kortyše. Kurátoři Jan Sekera a Martin Dostál.


V rozsáhlém a cenném souboru děl Františka Kupky, který shromáždila a posléze jako celek Praze darovala Meda Mládková, zaujímá zvláštní a důležité místo cyklus kvašů Okolo bodu. Kupka, patrně první z umělců dvacátého století otevírajících cestu nefigurativnímu umění, hovořil o tom, že chce tvořit stejně, jako tvoří hudebník. Proto můžeme tento cyklus vnímat i jako cyklus hudebních variací, prozkoumávající výrazové a významové možnosti jednoho tématu. Jednotlivé obrazy cyklu nejsou přípravnými studiemi, směřujícími k nějaké jiné realizaci, ale jsou plnohodnotnými a definitivními díly. Jsou bohatým rozvinutím výtvarné myšlenky, která patří k základním Kupkovým obrazovým meditacím nad kosmickým děním.

Jan Sekera, kurátor výstavy


Výstavy 2012    Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: