Mánie Josefa Portmana

„Vy jste unikum milý Portmane“

16. 6. – 8. 9. 2019

otevřeno úterý–neděle a svátky 10–12, 13–17 hodin

Městská galerie Litomyšl, dům U Rytířů, Smetanovo náměstí 110, Litomyšl

vernisáž | 15. 6. od 17.00 hodin

kurátorky | Vilma Hubáčková, Bronislava Rokytová

pořádá | Městská galerie Litomyšl ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze

Velkoryse koncipovaná výstava se zaměřuje na životní i profesní osudy litomyšlského rodáka, učitele, knihovníka, tiskaře, bibliofila a sběratele Josefa Portmana, který celý svůj život zasvětil krásným knihám. Nejenom jako jejich sběratel, ale také jako tvůrce a tiskař. Na výtvarné výzdobě knih svých oblíbených autorů - Otokara Březiny, Miloše Martena, Charlese Baudelaira či  Pierra Louÿse  - spolupracoval s předními českými, ale i zahraničními výtvarníky, např. Janem Konůpkem, Josefem Váchalem, Janem Zrzavým, Josefem Čapkem či Georgem Groszem, Albertem Schamonim, Georgem Rouaultem aj. Rozsáhlá byla také jeho sběratelská činnost, orientovaná zejména na symbolistické a dekadentní umělce. Svými dary významně obohatil sbírky litomyšlské galerie i Památníku národního písemnictví v Praze, kterému věnoval podstatnou část svého celoživotního díla, a právě ve spolupráci s touto institucí vzniká rozsáhlá výstava, která vůbec poprvé komplexně představí osobnost Josefa Portmana. 


Výstavy 2019       Další výstavy v tomto místě