Zorka Ságlová | Obrazy, tapisérie, fotografie

16. 6. – 31. 8. 2019

otevřeno denně 10–17 hodin po dobu konání festivalu Smetanova Litomyšl, poté čtvrtek–neděle 10–17 hodin

Galerie Miroslava Kubíka, Smetanovo náměstí 71, Litomyšl

vernisáž | 15. 6. od 16.00 hodin

kurátorka | Lenka Šimková

pořádá | Galerie Miroslava Kubíka

Dílo Zorky Ságlové se vyznačuje neobyčejnou rozmanitostí formálních projevů na jedné straně a mimořádnou kontinuitou a vnitřní provázaností, která vychází ze systematického opětovného zpracování a aktualizování jednou nalezených témat, na straně druhé. Abychom toto mohli plně docenit, snaží se výstava na vybraných dílech představit jejich vnitřní provázanost založenou na důsledné úvaze a širokém povědomí o kulturních souvislostech, stejně jako otevřenosti a vnímavosti ke všem novým impulzům. Na výstavě budou přitom představeny především dva tematické okruhy: tvorba vycházející z autorčina textilního školení v ateliéru Antonína Kybala na VŠUP a tvorba inspirovaná prací s fotografiemi i vlastní fotografické práce, jejichž inspiraci můžeme mimo jiné jistě hledat také v celoživotním soužití s fotografem Janem Ságlem.


Výstavy 2019       Další výstavy v tomto místě       Další výstavy prací této autorky