Doba plastová

27. 6. – 6. 10. 2019

otevřeno úterý–neděle 10–18 hodin

Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3, Pardubice

vernisáž | 26. 6. od 17.00 hodin

kurátorka | Tereza Nováková

pořádá | Východočeská galerie v Pardubicích

Výstava Doba plastová je připomínkou padesátiletého výročí dvou uskutečněných sochařských symposií Artchemo v Pardubicích v letech 1968 a 1969, která propojuje se současným uměleckým pohledem na možnosti a úlohu plastů v dnešním světě. Cílem projektu je představit umělecké vize spojené s využitím syntetických hmot v časovém horizontu pěti desítek let, v dobových proměnách od prvotních experimentů a nadšení, po současnou deziluzi. Výběr děl i teoretické zázemí projektu jsou odrazem změny ve vztahu společnosti k syntetickým materiálům i aktuální kritické reflexe, která je motivována hlavně environmentálními a ekologickými aspekty „života“ plastů.

Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje.


Výstavy 2019       Další výstavy v tomto místě