Andělé na návrší

otevřeno červen–září denně 10–18 hodin, říjen víkendy a svátky 10–16 hodin, v době konání festivalu Smetanova Litomyšl je otevírací doba prodloužena do večerních hodin

kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul., Litomyšl

kurátoři | Dagmar Koudelková, Marek Štěpán

spravuje | Zámecké návrší Litomyšl p.o.

Expozice sakrálního umění ze sbírek Královéhradecké diecéze je tematicky zaměřena na život Ježíše Krista, významné světce a české patrony. Obrazy, sochy a liturgické předměty instalované na emporách, v oratořích a sakristii reprezentují barokní umění východních Čech v celé pestrosti i jisté „zranitelnosti“. Většina vystavených exponátů je široké veřejnosti představena poprvé. Andělé v roli průvodců návštěvníky zavedou až do horních pater kostela a na ocelovou lávku pod jeho klenbou. Nabídnou tak výhledy na barokní památku z netradiční perspektivy.

 

Při předložení vstupenky z festivalu Smetanova Litomyšl, ze Státního zámku Litomyšl nebo speciálního voucheru obdržíte slevu na vstupné.


Další výstavy v tomto místě