Adéla Oliva | Kniha proměn

14. 6. - 6. 9. 2020

Hotel Aplaus Litomyšl, Šantovo nám. 181, Litomyšl

pořádají | Galerie Kroupa a hotel Aplaus

 

I-ťing nebo také Kniha Proměn je jednou z nejstarších knih lidského rodu, která významně ovlivňovala vývoj čínské civilizace a filozofie. Její původ se váže k počátkům dynastie Sia v 18. století př. n. l. Je mnohem víc než jen prostředek k věštění. Je především knihou moudrosti, která nabízí radu, jak se vypořádat s budoucností.
V její hlavní části se jedná o řadu 64 hexagramů, obrazců složených ze šesti čar (které mohou nabývat jangové nebo jingové podoby), které představují 64 rozdílných archetypálních situací. Kniha Proměn se používala (a dodnes používá) nejen jako orákulum, ale také jako filozofický a kosmologický systém, který hraje důležitou roli v taoismu, z kterého ve velké míře vycházela čínská kultura.


Výstavy 2020