MĚSTO-L

8. 8. – 4. 10. 2020

otevřeno úterý až neděle a svátky, 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110

vernisáž | 7. 8. 2020 v 17:00

kurátorky | Martina Zuzaňáková, Anna Waisserová

pořádá | Městská galerie Litomyšl

V příběhu města Litomyšl sehrává architektura, a zvláště pak ta, která zde vyrostla po roce 1989, důležitou roli. Malé město si péčí místních starostů a městské architektky vydobylo suverénní pozici v četnosti architektonicky kvalitních staveb a na jejich počínání brzy navázali také soukromí stavebníci. Architektonického potenciálu Litomyšle se chopila rovněž Městská galerie Litomyšl, která připravila rozsáhlý populárně-naučný projekt Litomyšlský architektonický manuál (LAM) spuštěný roku 2018. Ten po vzoru brněnského či plzeňského manuálu mapuje pomocí textů, plánů a historických a současných fotografií architektonický vývoj města od roku 1900 do současnosti. Manuál zpřístupňuje informace o 146 objektech, včetně uměleckých děl a úprav veřejných prostranství. Není však pouhou encyklopedií. Slouží také jako jedinečný průvodce - objekty jsou v něm seřazeny do sedmi stezek a šestnácti výletů a nechybí ani praktické turistické nástroje jakými jsou audionahrávky, kódy, kovové značení v exteriéru, tištěný průvodce či skládací mapa.
Výstava MĚSTO-L je vyústěním projektu LAM. Pomocí časové osy vybírá z manuálu nejzajímavější projekty, informuje o stavebním vývoji města od počátku 20. století a přináší jedinečný obrazový materiál. MĚSTO-L tak lze vnímat jako počin, který tematizuje architekturu malého města v galerijním prostoru, ale také jako poděkování všem těm, kteří se na projektu LAM podíleli a podílejí.

 

LAM - Litomyšlský architektonický manuál

 

Výstava MĚSTO-L vznikla díky laskavé finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a Nadace české architektury.


Rodinný dům s kanceláří Karla Krixe (axonometrie interiéru). Zdroj: © Soukromý archiv potomků Karla Krixe

Koupaliště (současný stav), 2017. Foto: Nikola Tláskalová. Zdroj: © MGL

Sokolovna (současný stav), 2017. Foto: Nikola Tláskalová. Zdroj: © MGL

Obecná a měšťanská škola dívčí (současný stav), 2017. Foto: Nikola Tláskalová. Zdroj: © MGL

Rekonstrukce kostela Nalezení sv. Kříže (současný stav), 2017. Foto: Nikola Tláskalová. Zdroj: © MGL


Výstavy 2020       Další výstavy v tomto místě


Koncept výstavy | Anna Waisserová, Martina Zuzaňáková

Autoři a autorky textů | Anna Waisserová, Lenka Backová

Fotografie | Nikola Tláskalová

Grafický design | Bušek&Dienstbier

Video | Tereza Jiroušková

Poděkování | Regionální muzeum v Litomyšli, Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Galerie Zdeněk Sklenář, Městské služby Litomyšl, Město Litomyšl ̶ Odbor výstavby a územního plánování, Martin a Emma Zamazal, Lenka Backová, Milena Veselá, Milan Dvořák, Ondřej Karlík, Stanislava Hánělová, Věra Kovářová, Milan Leníček, Václav Nádvorník, Alena Fidlerová, Antonín Novák, Marek Štěpán, Jiří Mojžíš, Lenka David, Michal Šimek, a tým Městské galerie Litomyšl.


 

Fotografie z vernisáže: