Recyklace

Oldřich Hamera, pocta Josefu Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění

do 29. 5. 2022

otevírací doba | do 30. září: úterý–neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, říjen: sobota a neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

kurátorky | Eva Čapková a Hana Klimešová

pořádá | Portmoneum – Museum Josefa Váchala, T. Novákové 75, Litomyšl

Právě před devadesáti lety vydal malíř a grafik Josef Váchal knihu Šumava umírající a romantická, jedno z nejvýznamnějších děl českého umění a české knižní kultury 20. století. Výtvarník Oldřich Hamera připomíná toto výročí pracemi, které vznikly z makulatur reprintu knihy, který se v roce 2008 rozhodl vydat Ladislav Horáček v nakladatelství Paseka. Makulatura znamená vadný tisk či výtisk, bezcennou tiskovinu nebo knihu. Hamera makulatury „recykluje“. V jeho rukou se tyto nepotřebné tiskové listy proměnily v šumavská zákoutí, ve vzpomínky na Váchala, ale také další mistry české grafiky, jako byl Bohuslav Reynek, Vladimír Boudník nebo Jiří Kolář, mistr koláže. Hamerovy koláže a asambláže jsou doprovázeny malým váchalovským zvěřincem z rukou Evy Čapkové. Mezi exponáty se objeví i faksimile Šumavy od nakladatelství Paseka, luxusně svázané v knihařské dílně Lubomíra a Miroslavy Krupkových.


Doprovodný program:

26. 6. 2021 v 16.00

Portréty Josefa Váchala

Speciální odpoledne, v jehož průběhu čtyři současní grafici-linorytci – Zbyněk Hraba, Petr Palma, Pavel Piekar a Ladislav Sýkora – věnují vlastní portrét Josefa Váchala do sbírek Portmonea. Moderování odpoledne a debatování s tvůrci i ostatními návštěvníky obstarají kurátorka Hana Klimešová a znalec Váchala Petr Tylínek. Dozvíte se, jak portréty Mistra vznikly, něco o vztahu jejich tvůrců k Váchalovi a o grafice jako takové. Součástí odpoledne bude také překvapení pro všechny zúčastněné.

 

2. 7. 2021 v 17.00

Výtvarná dílna

Dílna v ateliéru Portmonea na téma výstavy. Budeme pracovat s makulaturami Šumavy, stejně jako Oldřich Hamera. Dílnu povede výtvarnice a kurátorka Eva Čapková.

 

3. 7. 2021 v 10.00

Komentovaná prohlídka výstavy Recyklace

s kurátorkou Evou Čapkovou, autorkou některých vystavených exponátů ze zvířecí říše.

 


Aktuální informace k doprovodnému programu na www.portmoneum.cz.


Výstavy 2021       Další výstavy v tomto místě