Příběhy z obrazů Josefa Voleského

do 25. 7. 2021

otevírací doba | úterý–neděle 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110

kurátorka | Zuzana Tomanová

pořádá | Městská galerie Litomyšl

Výstava věnovaná litomyšlskému rodákovi – akademickému malíři Josefu Voleskému (1895–1932), jenž se zabýval převážně malbou portrétů a krajin. Pořídit si portrét „od Voleského“ patřilo k výsadám majetnějších obyvatel Litomyšle a jejího okolí, a tak díky jeho obrazům dodnes pohlížíme do tváří místních měšťanů či továrníků, jakými byli například litomyšlský purkmistr, spoluzakladatel Městské galerie a primář místní nemocnice František Lašek nebo majitel první zdejší vodní elektrárny František Háša. Portrétní tvorba přinášela Josefu Voleskému finanční zajištění. Představa objednavatelů podobizen se však častokrát nesetkávala s umělcovým pojetím moderního portrétu, což vedlo k tomu, že Voleský portrétní zakázkovou tvorbu v roce 1929 opustil. Jeho zájem se poté obrátil k malbě květinových zátiší a především ke krajinomalbě. V letech 1930 a 1931 opakovaně zajížděl do okolí Březin, vesničky obklopené kopci Českomoravské vrchoviny, kde vytvořil baladické pohledy do krajin, prostoupené vnitřními pocity smutku a možná i malířovou předtuchou předčasné smrti.


Výstavy 2021       Další výstavy v tomto místě


 

Fotografie z vernisáže: