VZHŮRU K ANDĚLŮM

otevřeno červen–září denně 10–18 hodin, říjen víkendy a svátky 10–16 hodin, v době konání festivalu Smetanova Litomyšl je otevírací doba prodloužena do večerních hodin

kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul., Litomyšl

kurátoři | Martina Svobodová, Jan Svoboda

spravuje | Zámecké návrší Litomyšl p.o.

 

Rodinná herna v kostele Nalezení sv. Kříže je součástí programu Litomyšlení, který provází návštěvníky po všech zajímavých místech zámeckého návrší. Expozice Vzhůru k andělům představuje církevní liturgii, historii církve a církevní architektury netradiční a zábavnou formou. Pokud chcete vědět, jak voní různé druhy kadidel, jak se dělá vitráž nebo proč kněží mění během roku barvu ornátu, neváhejte. Vstup do expozice je zdarma.