Rudolf von Alt, Joseph Höger, Franz Richter

Krásy českých zemí v akvarelech z Lichtenštejnských knížecích sbírek

9. 6. – 31. 8. 2022

Zámecký pivovar, Jiráskova 133, Litomyšl

otevírací doba | po dobu konání hudebního festivalu Smetanova Litomyšl denně 10.00–20.00, poté po–ne 10.00–17.00

vernisáž | 22. 6. 2022 v 16.00

kurátor | Johann Kräftner

Krátce předtím, než byla objevena fotografie a než se rozšířila do všech koutů světa, zažíval akvarel mezi zobrazovacími médii vrchol své obliby. Podobně jako jiné šlechtické rody, nechala si také lichtenštejnská knížata zaznamenat touto technikou svůj majetek v Rakousku, Čechách a na Moravě, a to od tehdejších předních akvarelistů – Jacoba Alta, Rudolfa von Alta, Thomase Endera, Ferdinanda Runka, Josepha Högera, Franze Richtera a dalších.

Výstava v Zámeckém pivovaru dokumentuje prostřednictvím padesáti akvarelů česká a moravská města, zámky a zahrady. Všechna vystavená díla pocházejí z prestižních Lichtenštejnských knížecích sbírek. Některá z nich se nacházejí ve starších sbírkových fondech, jiná byla pořízena nedávno, a jsou proto veřejnosti představena vůbec poprvé.

Na výstavu lze pohlížet jako na napínavou cestu do minulosti. Mnohé o ní již víme, mnohé však mohlo v 19. století vypadat úplně jinak.


Výstavy 2022       Další výstavy v tomto místě


 

Fotografie z vernisáže: