Jiří Příhoda
Možnost Poustevny

11. 6. – 3. 7. 2022

PRIHODAars, s. r. o., Lubná 43

otevírací doba | pá–ne 13.00–18.00, po–čt pouze po telefonické dohodě (+420 604 230 296)

vernisáž | 10. 6. 2022, 14.00–19.00

kurátor | David Korecký

Práce Jiřího Příhody oscilují mezi sochařstvím, architekturou a vytvářením prostoru pro dočasné přebývání. Autorovou metodou či posedlostí je téma věčného návratu – dotáhne-li téma k pomyslné dokonalosti, opět se vrací k počátečním východiskům a zkouší jednou uskutečněnou cestu redefinovat, znovuprobouzet potenciál představivosti, hmoty a prostoru pro nový způsob vnímání již ověřeného schématu. Podkladem pro novou experimentální instalaci je dílo Poustevna, které bylo poprvé představeno v roce 2014 na pražském Designbloku.

Spíše než o návrh příbytku se jedná o abstraktní prostorovou vektorovou instalaci zasazenou do konkrétního prostředí – zarostlé rokle sousedící s autorovým ateliérem. Vedle této exteriérové prezentace bude v ateliéru „Studio křivka“ představen kurátorský výběr kreseb autora od 80. let do současnosti, referenčních děl jiných autorů a videodokumentace Příhodových aktuálních projektů.

Čestným hostem vernisáže bude Dr. Christopher Long s chotí. Ch. Long, přední americký specialista na středoevropskou architekturu v období funkcionalismu, zvláště pak na odkaz architekta Adolfa Loose, je profesorem historie architektury na fakultě architektury University of Texas.


Výstavy 2022