Jan Kubíček - Cesta do budoucnosti

11. 6. – 3. 9. 2016

Po dobu konání festivalu Smetanova Litomyšl otevřeno denně 10 – 18 hodin, poté čt-ne 10-17 hodin
Galerie Miroslava Kubíka, Smetanovo nám. 71, Litomyšl
vernisáž: 11. 6. 2016 od 16.00 hodin
koncepce výstavy: Jiří Machalický, Petr Písařík, Karel Štědrý a Kateřina Zvelebilová Kubíčková
pořádá: Galerie Miroslava Kubíka


Pro Jana Kubíčka byly důležité procesy, kterými své představy do všech důsledků rozvíjel. Proměňoval vztahy mezi tvary a barevnými tóny. Dospíval k jasnému řádu, který se řídil přesně danými zákonitostmi a pravidly. Propojoval a vzájemně obohacoval různé postupy, dokázal přesvědčivě vysvětlit, jak se jeho myšlenky rozvíjely. Přitom měl jeho projev, vycházející z kombinování jednoduchých geometrických prvků, nevyčerpatelné množství možností. I když pracoval s přísnými systémy, plně si uvědomoval význam náhody. Zvolené prvky řadil různými způsoby, každé z řešení mělo svůj vlastní rytmus. Tato výstava naznačuje vývoj Kubíčkova zralého období, kdy se jeho styl už plně vyhranil. Je založena na sériích obrazů, kreseb a objektů, v nichž se vždy rozvíjel určitý princip. Ukazuje, že i při takto exaktním přístupu lze dosáhnout takřka nevyčerpatelného počtu řešení. Část instalace připomíná jeho monografickou výstavu, která se na přelomu let 1969 a 1970 uskutečnila ve Špálově galerii v Praze.

Komentovaná prohlídka výstavy a premiéra dokumentu Jan Kubíček  11. 6. 2016 od 16.00 hodin.
Křest katalogu, komentovaná prohlídka výstavy,  2.promítání dokumentu Jan Kubíček - 25. 6. 2016 od 17.00 hodin.
Dernisáž, komentovaná prohlídka výstavy, promítání dokumentu Jan Kubíček, zahájení 5. Sympozia Litomyšl česko-rakouské hvězdy 3. 9. 2016 od 17.00 hodin.


Výstavy 2016    Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: