Petr Válek - Do nebíčka (grafika, malby a plastiky)

30. 4. – 30. 9. 2016
otevřeno denně  9 - 12, 13 - 17 hodin
Portmoneum
- Museum Josefa Váchala, T. Novákové 75, Litomyšl
kurátor: Ludmila Marešová Kesselgruberová
pořádá: Portmoneum – Museum Josefa Váchala


Výstava malíře, kreslíře, ilustrátora, básníka, tvůrce objektů a prapodivných hudebních nástrojů, lovce zvuků a experimentátora.

Narodil se v roce 1976. Vyučil se kameníkem, ale řadu let pracoval jako ošetřovatel v domově důchodců. Výtvarné tvorbě se soustavně věnuje od roku 1997, profesionálně od roku 2004. Je štědře obdařený obrazností prostoupenou laskavým humorem, který zdárně uplatňuje i v dílech, ve kterých je téma drsné nebo baladicky smutné. Jemný humor proniká jeho veškerým světem - každodenním i tvůrčím. Snad proto je jeho dílo tak chápané a žádané. Ve své tvorbě střídá techniky i různé styly, ke kterým se postupně vrací. Má abnormální potřebu tvorby jak výtvarné, tak i hudební. Co jiný pracně hledá, jemu se spontánně rodí v bezpočtu proměn - jedna lepší než druhá.  Je to fenomén, přírodní úkaz, zřídlo nápadů a forem.


Výstavy 2016    Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora