Tvář

...ztracení a touha znovunalézání

Madona z Osíka jako prvořadá umělecká památka, starobylý kultovní předmět a svědek současnosti .

9. 6. - 31. 12.2016
otevřeno červen – září denně 14 - 18 hodin a v době konání pořadů festivalu Smetanova Litomyšl
říjen – prosinec so, ne a státní svátky 14 - 18 hodin
kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul., Litomyšl
vernisáž: 9. 6. 2016 od 17.00 hodin
koncept a autor výstavy: Josef Pleskot
kurátoři: Jan Royt, Norbert Schmidt


Mimořádnou kulturní událostí v roce 2016 bude umělecká intervence v kryptě litomyšlského kostela Nalezení sv. Kříže. A to hned ve dvojím smyslu. Nepromění se totiž jen podzemní sakrální prostor, ale i vystavené unikátní umělecké dílo.

Nedaleko Litomyšle ve vesničce Osík byla na podzim roku 2010 objevena téměř kompletně dochovaná socha madony s dítětem. Podrobný výzkum ukázal, že se jedná o nejstarší dochovanou polychromovanou řezbu na našem území (vznik mezi 990 –1180). Tento unikátní kultovní předmět se ihned vepsal do širokého odborného, ale i obecného povědomí jako tzv. Madona z Osíka. Téměř tisíciletý příběh madony je však prozatím zahalen tajemstvím a čeká na další bádání. Pro její jedinečnost není nepravděpodobné, že je třeba její přirozené místo užívání hledat v kruzích nejvyšších dobových elit. Madona však na sobě nese jedno nepřehlédnutelné zranění z minulosti – chybí jí tvář. Pravděpodobně jí byla odťata v průběhu jedné z obrazoboreckých bouří, které se přehnaly i naší zemí. Aktuální výstava v Litomyšli je nesena touhou alespoň na několik měsíců tento nepříznivý běh dějin zvrátit a opět do sochy vdechnout život a vrátit ji do jejího přirozeného sakrálního prostředí. Expozici bude doprovázet pestrý program přednášek, debat a dalších událostí.

Architektem výstavy a současně autorem hlavní myšlenky hledání nové tváře je Josef Pleskot, jehož jméno je již desetiletí s městem Litomyšl neoddělitelně spojeno. Odbornými garanty a spolutvůrci celého konceptu jsou profesor Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy, přední český znalec středověkého a raně novověkého umění, a Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK, který se dlouhodobě věnuje otázce oboustranného vztahu a živého působení starého a současného umění.

Doprovodný program:
Hledání tváře
panelová debata v kostele Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
pátek 10. června v 18:00 hodin
Martin Janda, Josef Pleskot, Jan Royt
moderuje Norbert Schmidt
pořádano ve spolupráci s festivalem Noc kostelů 2016

Tomáš Halík, Norbert Schmidt
Nejsv. Salvátor – nové umění ve starém kostele
přednáška s debatou
středa 29. června 2016 v 18:00 hodin
Zámecká jízdárna, Litomyšl

Madona z Osíka a její nová tvář
komentovaná prohlídka výstavy s Karolem Bayerem a Martinem Jandou
kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli
neděle 21. srpna 2016 v 11:30 hodin
(bezprostředně po Slavnostní barokní mši svaté, která začíná v 10:15 hodin)
pořádáno ve spolupráci s festivalem Litomyšlské dny barokní tradice 2016

Nové tváře starých soch
podzim 2016, Litomyšl
odborná konference otevřená širší veřejnosti
pořádáno ve spolupráci s Fakultou restaurování v Litomyšli


Výstavy 2016       Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: