Jeden ze čtyř - Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita

12. 6. - 6. 7. 2014

Piaristická kolej,
Zámecké návrší Litomyšl

 Vernisáž: 11. 6. 2014 v 17.00 hodin

 

 

 Pořádá Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, kurátor: Mgr. art. Jan Vojtěchovský


Fakulta restaurování Univerzity Pardubice pořádá již potřetí výstavu s názvem Jeden ze čtyř. Výstava prezentuje práce studentů fakulty vždy se zaměřením na jeden z jejích čtyř restaurátorských ateliérů. Po loňské odmlce spojené s 20 letým výročím restaurátorského školství v Litomyšli, v rámci kterého byly pořádány výstavy a další akce k tomuto jubileu, se tentokrát představí Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita. Tento ateliér byl založen společně s „restaurátorskou školou“ v Litomyšli již v roce 1993, v rámci letošní výstavy bude nicméně prezentovat své nedávné a zcela současné aktivity.


Výstavy 2014    Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: