Olbram Zoubek - Sochy

V roce 2000 zámecké zahrady a arkády zámku zaplnily sochy Olbrama Zoubka v nevídaném množství. Jedna z životních výstav pražského sochaře s trvalým bydlištěm v Litomyšli měla velký úspěch a velkou část soch potom Olbram Zoubek věnoval Městu Litomyšl, které sbírku umístilo do zámeckého sklepení.