Z českých luhů a hájů – Umění 19. století ze sbírek východních Čech

Městská galerie - II. patro zámku Litomyšl, 17. 6. - 30. 9. 2005

České malířství 19. století se vyvíjelo několika proudy, jejichž charakter a napětí lze vyjádřit pojmy klasicismus, romantismus a realismus. Toto směřování od strohého akademického klasicismu, doprovázeného zájmem o antická témata, přes historismus romantismu až k realismu a impresionismu konce 19. století, představuje i tato výstava na zámku v Litomyšli.


17. 6. - 30. 9. 2005, otevřeno denně kromě pondělí 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

České malířství 19. století se vyvíjelo několika proudy, jejichž charakter a napětí lze vyjádřit pojmy klasicismus, romantismus a realismus. Toto směřování od strohého akademického klasicismu, doprovázeného zájmem o antická témata, přes historismus romantismu až k realismu a impresionismu konce 19. století, představuje i tato výstava na zámku v Litomyšli.

Sbírky Východočeské galerie v Pardubicích a Městské galerie v Litomyšli byly doplněny o některá díla dalších východočeských galerií a sbírek. Důraz byl položen na krajinomalbu, která je v těchto sbírkách doložena nejpřesvědčivěji a nejkvalitněji. Vedle ukázek z tvorby Augusta B. Piepenhagena a Adolfa Kosárka jsou vystavena díla Aloise Bubáka, Antonína Waldhausera, Hugo Ullika, Julia Mařáka a Antonína Chittussiho. Mimořádný rozmach českého krajinářství konce 19. století a počátku 20. století dokládají díla Antonína Slavíčka, Františka Kavána, Jana Honsy, Bohuslava Dvořáka, Aloise Kalvody, Antonína Hudečka, Josefa Ullmanna, Jaroslava Panušky a Václava Radimského. Krajinomalba tohoto období je východiskem všech podstatných uměleckých vztahů ke krajině, jak se vyvíjely v průběhu 20. století a jak je poměr umění a přírody problematizován a složitě obnovován i na počátku století současného.

Kurátor výstavy: Martin Dostál, Vít Bouček

text: Dita Dvořáková


Výstavy 2005   Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: