Mistrovské doteky českého impresionismu

Pořádá Galerie Kroupa
kurátor Miroslav Kroupa
Galerie Kroupa, Smetanovo nám. 60, Litomyšl, 5. 6. - 6.7.
tel: 461 310 638, 606 751 160, www.galeriekroupa.cz
Vernisáž 29. 5. v 16 hodin, úvodní slovo PhDr. Michael Zachař


Výstava představuje veřejnosti nejen významná díla malířů zvučných jmen, jakými jsou Antonín Slavíček, Václav Radimský, Antonín Hudeček nebo Josef Ullmann a kteří se v českém prostředí v široké škále - ať již plně či částečně - impresionistickou tvorbou zabývali, ale rovněž ukáže vynikající kvalitu a rozmanitost malířského díla celé řady autorů méně známých a veřejností neprávem opomíjených.


Výstavy 2010    Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: