Jan Merta v prostorách Josefa Pleskota

Jan Merta - HorolezcůmZámecký pivovar, 16. 6. - 4. 7. 2006

Expozice obrazů Jana Merty v prostorách rekonstruovaných Josefem Pleskotem spojila dva dávné přátele - výtvarníka a architekta. 

Připravila Východočeská galerie v Pardubicích, kurátor Martin Dostál.


Jestliže se někdo v Čechách promalovává léty k podobě svých obrazů, tak je to Jan Merta (nar. 1952). Zdánlivě stranou velkého rumrajchu, zvaného provoz umění, maluje možná ty největší obrazy za posledních patnáct let. Maluje je dlouho, v mnoha vrstvách, ve vrstvách, které pálí barvami. Opatřuje je názvy, poetickými i vtipnými zároveň, vždy však řezavě přesnými, výstižnými, duchaplnými. Sémantika jejich řeči se prolíná s malbou. V architektonickém ateliéru Josefa Pleskota v pražských Holešovicích je Mertův černobílý obraz dominantou prostoru, Merta byl také Pleskotem vybrán pro průčelí zámeckého pivovaru v Litomyšli. V anketě časopisu Pars byl vyhlášen osobností roku 2005 za svoji retrospektivní výstavu v Moravské galerii v Brně a ve Východočeské galerii v Pardubicích.


Výstavy 2006   Další výstavy v tomto místě   Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: