Deset století architektury

motiv litomyšlského zámkuDům U Rytířů Litomyšl, 16. 6. - 16. 7. 2006

Výstava mincí vydaných při příležitosti velké výstavy Deset století architektury, pořádané r. 2001 na Pražském hradě.

Připravila Městská galerie Litomyšl, kurátorka Helena Zemanová.


Výstava mincí vydaných při příležitosti velké výstavy Deset století architektury pořádané r. 2001 na Pražském hradě. Každá mince symbolizuje jiný stavební sloh a jinou architektonickou památku. Byly zde i sádrové předlohy, podle kterých se mince ryly - a také návrhy, které neuspěly. A také předlohy pamětních medailí s jinými motivy.

S vydáváním pamětních zlatých mincí začala Česká národní banka roku 1995, kdy vydala první tematickou sadu „Koruna česká", následovanou v letech 1998 - 2000 sadou „Karel IV". V rámci diskusí o tématu pro emisní období 2001 - 2005 bylo vybíráno mezi cyklem mincí „Sochařská výzdoba Karlova mostu" a cyklem „Deset století architektury". Během připomínkového řízení k emisnímu plánu byla zvolena varianta druhá. Předností vybraného cyklu bylo, že velmi dobře navazoval na stejnojmennou výstavu pořádanou v roce 2001 na Pražském hradě a že nebyl regionálně omezen pouze na hlavní město. Ve spolupráci se Správou Pražského hradu bylo vybráno deset významných staveb reprezentujících českou architekturu od slohu románského až po současnost. Cílem celého cyklu bylo připomenout širší veřejnosti dějiny české architektury a také zviditelnit jednotlivé regiony České republiky. Česká národní banka během celého emisního období úzce spolupracovala s hlavním kurátorem výstavy Deset století architektury, ak. arch. ing. Miroslavem Řepou, který se stal odborným poradcem pro celý cyklus. Postupně byly během let 2001-2005 vydány zlaté mince vztahující se k románskému slohu (rotunda ve Znojmě), rané gotice (klášter ve Vyšším Brodě) a pozdní gotice (kašna v Kutné Hoře). Pro výběr představitele renesanční architektury bylo navrženo několik architektonických skvostů, jakými jsou například letohrádek Hvězda v Praze, zámek Kratochvíle či věž Hrádku v Českém Krumlově. Jako nejvhodnější však byl nakonec zvolen zámek v Litomyšli. Pátá mince se vztahovala k pozdní renesanci (štíty domů ve Slavonicích), následovalo baroko (zámek v Buchlovicích), empír (zámek Kačina), kubismus (lázeňský dům v lázních Bohdanči) a celý cyklus zakončil v roce 2005 Tančící dům v Praze jako představitel současné architektury. Výstava v domě U Rytířů v Litomyšli je věnovaná přípravě a realizaci této bankovní emise.

Výstavu připravila Městská galerie Litomyšl a její kurátorkou je Helena Zemanová.


Výstavy 2006   Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: