Jeden svět nestačí

Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona
12. 6. – 6. 7. 2015
Zámecký pivovar Litomyšl, Evropské školicí centrum
Otevřeno denně 10 – 17 hodin a vždy hodinu před začátkem večerního programu Smetanovy Litomyšle
Vernisáž: 11. 6. v 17.00 hodin
Pořádá: Smetanova Litomyšl o.p.s. a BOHEMIAN HERITAGE FUND,
kurátor: Patrik Šimon

Výstava se uskutečnila pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.


Výstava Jeden svět nestačí je projektem, jehož cílem je ukázat proměny jedné doby na pozadí umělecké kultury, která nefungovala izolovaně. Přísně národní model umění už v dnešním světě neobstojí. Proto vedle známých jmen českého umění od generace zakladatelů jako byli Josef Bergler, Ludvík Kohl, Antonín Machek, Antonín Mánes, František Tkadlík, Josef Führich, Josef Mánes, Josef Navrátil či Karel Purkyně po umělce působící v závěru století jako Vojtěch Hynais nebo Josef Václav Myslbek defilují pro českého diváka méně frekventované osobnosti rakouské a německé malby, zastoupené na výstavě Augustem Georgem Friedrichem Lucasem, Carlem von Blaas, Leopoldem Ernstem, Alexandrem Clarotem, Josefem Zumsandem, Rudolfem von Alt, Thomasem Enderem aj. Potkávali se zcela sebevědomě na někdejších výročních výstavách v evropských metropolích a pak zůstali na dlouhá léta zapomenuti. Vyzdviženi z hlubin času představují hodnoty často překvapivě obohacující náš nynější obzor o rozmanité a stylově různorodé umění, které nemělo jediný styl a formu a k jehož charakteristice používáme jen časové vymezení tzv. dlouhého století. 


Výstavy 2015    Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: