Svítání v sadu. Krajinomalba ze sbírek VČG v Pardubicích

Dlouhodobá expozice
Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3, Pardubice
Otevřeno denně mimo pondělí 10 – 18 hodin
Pořádá: Východočeská galerie v Pardubicích,
kurátor: Hana Řeháková


Obrazy, v nichž umělci zachycují krajinu a přírodu, se těší velkému zájmu odborníků, sběratelů i laické veřejnosti. Rozhodli jsme se vybrat z našich sbírek kolekci, která představí různé osobnosti, které ovlivnily její vývoj. Zastoupena bude tvorba: A. Chittussiho, J. Mařáka, O. Lebedy, F. Kavána, A. Slavíčka, V. Radimského, A. Procházky, J. Průchy, V. Špály, J. Lady, B. Kopeckého, I. Ouhela, a dalších autorů.


Výstavy 2015    Další výstavy v tomto místě