Jiří Toman a Josef Sudek - Fotografie

Jiří TomanGalerie Kubík, Smetanovo nám. 71, Litomyšl, 15.6 - 15.7.2007

Tématem výstavy byla spolupráce pardubického fotografa Jiřího Tomana (1924 - 1972) a legendy české fotografie Josefa Sudka (1896 - 1976).

Pořádala Východočeská galerie v Pardubicích, kurátor Vít Bouček

Sponzor výstavy: Kubík, a.s.


Vztah pardubického fotografa Jiřího Tomana (1924 - 1972) a legendy české fotografie Josefa Sudka (1896 - 1976) je tématem výstavy, zhodnocující fotografickou sbírku a archiv Východočeské galerie v Pardubicích. Na početném souboru Tomanových fotografií je zachycen jeho přítel a učitel Josef Sudek v prostředí, které je pro kontakty obou slavných fotografů příznačné. Tedy nejen v Praze a v Sudkově pražském bytě a ateliéru, ale i v Pardubicích u Tomanů, na ochozu Zelené brány, na Kunětické hoře, u Tomanovy chaty u Labe, u splavu na Loučné a v Opatovicích. Tento osobitý fotografický cyklus, vyjadřující Tomanovu úctu k Josefu Sudkovi i vzácnou důvěru obou osobností, přesahuje obvyklý rámec fotografického dokumentu. Výstava je doplněna některými "sudkovskými" fotografiemi Jiřího Tomana, dokumenty a korespondencí i vzácnými ukázkami z díla.


Výstavy 2007   Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: