Malířka Lííída Jandová

Dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110, Litomyšl

 

18. 6. – 10. 9. 2017

denně mimo pondělí 10 - 12, 13 - 17 hodin

vernisáž: 17. 6. 2017 od 17 hodin

 

pořádá: Městská galerie Litomyšl ve spolupráci s White Gallery

kurátoři: Jiřina Dejmková a Martin Janda

 


Výstavou Malířka Lííída Jandová (1938 -2008) vzpomíná Litomyšl na svoji rodačku, kterou s tímto místem spojuje nejen její tvorba, ale i její celoživotní příběh. Výstava se zaměřuje na její rané práce z 60. a 70. let. K vidění je nově zrestaurovaná kolekce jejích málo známých olejomaleb vesnických krajin a portrétů. Niternou malbou na plátně i na kartonu s námětem venkovského života a řadou podobenství ze světa zvířat, ptáků koz a koní začíná Ludmila Jandová rozvíjet své celoživotní téma. Zachycením přírodních zákonů i rytmů v jejich syrovosti podává Jandová svůj obraz lidského života, strachu i naděje a pokory. Malířskou tvorbu obohacuje několik drobných plastik. Tyto opět veřejnosti málo známé sochařské experimenty z šedesátých let jsou spíše kresbou rytou do kamene než klasickou sochařskou tvorbou. Měřítkem nevelké objekty vynikají však nespornou monumentalitou a jasným výtvarným sdělením.

„Na počátku bylo slovo a ze slova se zrodil pták - myšlenka. Pták - znak síly a lehkosti, odvahy a radosti, znak svobody ovládající prostor s hravou jistotou, která je v souladu s vesmírnými zákony, aniž potřebuje složitý výpočet, protože křídla jsou kormidlem a oko kompasem a předvídavý cit včas upozorňuje na nebezpečí“.

(Úryvek z textu: zamyšlení nad dílem Ludmily Jandové od Jarmily Otradovicové 1969)


                

 


Výstavy 2017    Další výstavy v tomto místě      Další výstavy prací této autorky


Fotografie z vernisáže