Ruku v ruce - touha je zázrak

zahrada zámku v Litomyšli a prostory Zámeckého pivovaru

15. 6. - 31. 8. 2017

vernisáž 18. 6. 2017 od 17 hodin

pořádá Ruka pro život o.p.s.

Výstava je vyústěním dlouhodobé spolupráce jednoho z nejuznávanějších českých fotografů Jindřicha Štreita a neziskové organizace Ruka pro život o. p. s.


 

Velkoformátové fotografie ukazují život lidí s mentálním a kombinovaným postižením, včetně lidí s poruchami autistického spektra v denních stacionářích a chráněném bydlení zmíněné neziskové organizace, v Praze, Brně a v Litomyšli.

Cílem výstavy „Ruku v ruce – touha je zázrak“ je přiblížit život mentálně postižených lidí široké veřejnosti a učinit tak krok na cestě vedoucí ke změně postoje společnosti k lidem s mentálním postižením.

Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c.

Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku (Burjatsko, Krasnodarský kraj, Ingušsko, Čečensko), ale také v České republice (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, Lidé Třineckých železáren, Mezi námi, Za oponou, Spolu, Cesty života, Lidé mého kraje – Bruntálsko, Ocelový svět, Tichá nemoc, Vítkovice, Hledat anděla, Lidé Vítkovska, Prozřetelnost boží, Lidé bez domova). Na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity se podílí na vedení několika studentských projektů (Lidé Hlučínska, Náš svět, Zlín a jeho lidé, Dobrovolně, Opava na prahu 3. tisíciletí, Dopravní podnik Olomouc).

Je členem Sdružení Q Brno, Spolku olomouckých výtvarníků, Foto Forum Praha a Umělecké besedy v Praze.

Jindřich Štreit připravil více než 1200 autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil. Vydal 34 knih a mnoho katalogů. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách (MOMA New York, Národní galerie Washington, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně a v mnoha dalších). Bylo o něm natočeno několik filmů (např. Jan Špáta – Mezi světlem a tmou).
 


Ruka pro život o.p.s.

Poskytuje sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům. Organizace byla založena v roce 2006. V současnosti provozuje denní stacionáře v Praze, Brně a Litomyšli a chráněné bydlení v Brně. Uživatelům služeb pomáhá začlenit se do společnosti, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ.


Výstavy 2017    Další výstavy v tomto místě     Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: