Z Váchalova rodinného alba

3. 6. – 3. 9. 2017

otevřeno úterý – neděle 9–12, 13–17 hodin
vernisáž  3. 6. 2017 ve 13 hodin

 

kurátor Hana Klínková
pořádá Portmoneum – Museum Josefa Váchala, spravované Regionálním muzeem v Litomyšli ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví

 


Výstava představuje obrazovou galerii nejbližších členů Váchalovy domácnosti, a to jak lidí, tak zvířat. Je známou skutečností, že pro umělce měli mimořádně důležité místo v jeho životě i jeho čtyřnozí přátelé.

Fotografie zprostředkovávají návštěvníkům výstavy jak objektivy atelierů či přátel, tak objektiv Josefa Váchala, který velkou část svého života fotografoval. U jeho snímků lze zaznamenat jak snahu o uměleckou fotografii, tak pragmatické zaznamenání motivu pro budoucí výtvarné dílo či pouhé dokumentování určitých osob, míst či situací.

Výstavu doplňuje obrazová galerie z výtvarných prací, především dřevorytů, vytvořených Váchalem od mládí do stáří.

Mezi nimi nechybí jeho matka Anna Hlaváčková, otec Josef Aleš‑Lyžec, strýc Mikoláš Aleš, žena Máša, partnerka Anna Macková, psi Voříšek, Tarzan, Asta, Pavlík či kočka Doxa.

Dialog fotografií a výtvarného díla přibližuje nejen tváře umělcových nejbližších bytostí, ale uvádí i do hlubších kontextů Váchalova života a tvorby.


Výstavy 2017      Další výstavy v tomto místě       Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: