Výstavy 2004

Rok 2004 však byl pro vznik Smetanovy výtvarné Litomyšle zásadní, cyklus uspořádaných výstav již lze právem označit jako nultý ročník. V čerstvě vybudovaných sálech v bývalém zámeckém pivovaru podle architekta Josefa Pleskota byly vystaveny froasáže Ladislava Nováka, v Klášterních zahradách byla instalována slavná Židle Magdalény Jetelové, v sálech VIP byly umístěny velkoplošné fotografické akty Miloše Vojíře. Výtvarné výstavy zahájil ministr kultury Pavel Dostál a paní Meda Mládková, během krátké doby trvání výstav (jen po dobu hudebního festivalu) je navštívilo velké množství diváků a úspěch přivedl pořadatele k myšlence celou akci institucionalizovat, dát jí jméno a pevný řád.