12. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2016

Dvanáctý ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle představil téměř kompletní průřez dějinami výtvarného umění od gotiky přes baroko, 19. století, až po současnost a dotkl se i budoucnosti. Opět oživil tradiční výstavní prostory, ale zároveň zpřístupnil zcela nové, netradiční prostory, jakými jsou krypta kostela Nalezení sv. Kříže, budoucí knihovna Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v nové přístavbě Piaristické koleje, nová ateliérová budova fakulty, nebo veřejnosti často zcela neznámé litomyšlské dvorky.