Dům U Rytířů

Jeden z nejkrásnějších domů města s renesanční bohatě zdobenou kamennou figurální fasádou a interiéry, které zdobí ojedinělý dřevěný strop či jemně modelované kamenné meziokenní sloupky s dochovanými zbytky původní barevnosti, byl vystavěn po roce 1543.

MGL se jako galerie města systematicky věnuje výtvarnému umění 19. až 21. století, se zřetelem k regionu, tj. Litomyšli a jejímu okolí. Na odborném základě vytváří, spravuje, zpracovává, ošetřuje, ochraňuje a bezpečně uchovává sbírkový fond města, který postupně doplňuje. Směrem k veřejnosti pak svou práci zaměřuje na tvorbu expozic, výstav, publikování a pořádání přednášek či doprovodných programů, kterými seznamuje nejširší veřejnost s výtvarným uměním a s poznatky získanými odbornou činností.

www.galerie.litomysl.cz

Smetanovo nám., dům U Rytířů 110 (mapa)

Út-Ne 10-12 a 13-17 hod.

 

Výstavy uskutečněné v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle: