9. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2013

Program nabídl celkem 13 souběžných výstavních akcí.

Výstava připravená ke 100. výročí narození rodáka z nedalekého Horního Újezdu, malíře Václava Boštíka, jedné z nejvýznamnějších osobností české malby druhé poloviny 20. století, celý festival uvedla. Pod názvem Hledání ztraceného ráje, ve výběru malířova celoživotního přítele a kurátora Jaromíra Zeminy, představila v rekonstruované zámecké jízdárně a v obrazárně zámku (na kterém malíř za normalizace pracoval 13 let jako restaurátor tamních sgrafit) nejdůležitější Boštíkova díla, mj. ze sbírek Národní galerie či celé rozvětvené malířovy rodiny. K výstavě vyšla v nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli kniha Martina Boštíka, Stanislava Vosyky a Jaromíra Zeminy, která akcentuje Boštíkovo dílo ve vztahu k rodnému kraji.

Litomyšlsku byly věnovány i další dvě výstavy, které představily krajinářské dílo Maxe Švabinského, jež v letech 1900-1919 vznikalo v nedalekém Kozlově. Výstavy v Městské galerii v Litomyšli a v Městském muzeu v České Třebové ve vzájemné provázanosti s chalupou Maxe Švabinského na Kozlově představily vše zásadní, co z ruky tohoto kreslíře a malíře v tomto kraji vzniklo.

Dvacáté výročí založení Portmonea a restaurátorské školy v Litomyšli připomněl soubor výstav dokumentujících práce zakladatelů Muzea Josefa Váchala, jejich žáků i dnešních následovníků na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

Součástí SVL byly tradičně i výstavy soukromých galerií: Miroslav Kroupa uvedl ve své galerii prestižní kolekci českých symbolistních a secesních malířů, v Galerii Miroslava Kubíka představili neméně zajímavý výběr z díla 10 současných českých fotografů, White Gallery v Osíku představila zcela v duchu své pozoruhodné dramaturgie méně známé práce Theodora Pištěka ze 60. let.

Ve větší míře než v minulosti dostali letos na SVL prostor i místní umělci: např. mladá fotografka Nikola Tláskalová představila v zámeckém pivovaru záběry ze zákulisí operního festivalu. Výtvarné přátele představil ve svém ateliéru také známý místní keramik Jiří Dudycha.

V zámeckém pivovaru byl dále prezentován projekt Václava Ciglera a Michala Motyčky k výzdobě kostela Nalezení svatého Kříže, který by měl být realizován ještě v roce 2013, a také výstava z cyklu sdružení měst Česká inspirace, jež letos uvedla dílo Miroslava Kovala.