9. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2013

Program nabídl celkem 13 souběžných výstavních akcí.

Výstava připravená ke 100. výročí narození rodáka z nedalekého Horního Újezdu, malíře Václava Boštíka, jedné z nejvýznamnějších osobností české malby druhé poloviny 20. století, celý festival uvedla. Pod názvem Hledání ztraceného ráje, ve výběru malířova celoživotního přítele a kurátora Jaromíra Zeminy, představila v rekonstruované zámecké jízdárně a v obrazárně zámku (na kterém malíř za normalizace pracoval 13 let jako restaurátor tamních sgrafit) nejdůležitější Boštíkova díla, mj. ze sbírek Národní galerie či celé rozvětvené malířovy rodiny. K výstavě vyšla v nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli kniha Martina Boštíka, Stanislava Vosyky a Jaromíra Zeminy, která akcentuje Boštíkovo dílo ve vztahu k rodnému kraji.

Litomyšlsku byly věnovány i další dvě výstavy, které představily krajinářské dílo Maxe Švabinského, jež v letech 1900-1919 vznikalo v nedalekém Kozlově. Výstavy v Městské galerii v Litomyšli a v Městském muzeu v České Třebové ve vzájemné provázanosti s chalupou Maxe Švabinského na Kozlově představily vše zásadní, co z ruky tohoto kreslíře a malíře v tomto kraji vzniklo.

Dvacáté výročí založení Portmonea a restaurátorské školy v Litomyšli připomněl soubor výstav dokumentujících práce zakladatelů Muzea Josefa Váchala, jejich žáků i dnešních následovníků na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

Součástí SVL byly tradičně i výstavy soukromých galerií: Miroslav Kroupa uvedl ve své galerii prestižní kolekci českých symbolistních a secesních malířů, v Galerii Miroslava Kubíka představili neméně zajímavý výběr z díla 10 současných českých fotografů, White Gallery v Osíku představila zcela v duchu své pozoruhodné dramaturgie méně známé práce Theodora Pištěka ze 60. let.

Ve větší míře než v minulosti dostali letos na SVL prostor i místní umělci: např. mladá fotografka Nikola Tláskalová představila v zámeckém pivovaru záběry ze zákulisí operního festivalu. Výtvarné přátele představil ve svém ateliéru také známý místní keramik Jiří Dudycha.

V zámeckém pivovaru byl dále prezentován projekt Václava Ciglera a Michala Motyčky k výzdobě kostela Nalezení svatého Kříže, který by měl být realizován ještě v roce 2013, a také výstava z cyklu sdružení měst Česká inspirace, jež letos uvedla dílo Miroslava Kovala.


8. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2012

Rok 2012 byl prozatím rekordní: celkem 21 projektů od 14 vystavovatelů přitáhlo i dosud největší počet návštěvníků. Ročník se nesl ve znamení výročí narození nejvýznamnějšího litomyšlského výtvarného rodáka Julia Mařáka. Byly mu věnovány celkem tři výstavy: na zámku, v Městské galerii a v Galerii Kroupa. V Zámeckém pivovaru byly k vidění dva projekty k uctění památky Václava Havla - výstava fotografií Havlova dvorního fotografa Oldřicha Škáchy a slavné Voskové srdce, které vzniklo ze svíček zápálených na pietních místech po celé republice. V Městské galerii Česká spořitelna odhalila svou historickou sbírku obrazů ze své pobočky v Litomyšli, Zdeněk Sklenář uvedl ve své galerii výstavu ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka, Galerie Miroslava Kubíka pak představila 10 zářivých fenoménu současného českého umění, White Gallery vystavila u příležitosti 100. výročí abstrakce slavný Kupkův cyklus Okolo bodu a o prázdninách pak kresby Adrieny Šimotové, své výroční výstavy otevřeli i tradiční partneři SVL - Fakulta restaurování UPce a Česká inspirace (fotografie Petera Župnika). Jedním z nejorigánelnějších počinů 8. ročníku se stal projekt Portmonea, který na svém dvorku a v přilehlém kozím chlívku realizoval výstavu s názvem CO (Camera obscura), na které názorným a moderním způsobem představil optický jev známý většině pouze z bájemi opředených historek o renesančních malířích. Součástí SVL byla i "první světová gps výstava", při které byly nedaleko Litomyšle vystaveny v plenéru obrazy prvorepublikového malíře Bohumila Knyttla v místech, odkud byly malovány, tedy na svých přesných zeměpisných souřadnicích.


7. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2011

Zatímco v předchozích ročnících se Smetanova výtvarná Litomyšl pozvolna rozšiřovala, v roce 2011 nastal nárůst přímo skokový. Sedmý ročník totiž přinesl 16 výstav a instalací! Dominovala unikátní výstava uceleného a dosud nevystavovaného souboru kreseb Bohuslava Reynka, Zdeněk Sklenář přivezl do Litomyšle velmi známou Slzu naděje Federica Díaze a do své litomyšlské galerie si "jako dárek k 50. narozeninám" nainstaloval soubor nejnádhernějších děl českého umění XX. století, jíž vévodily Kupkovy Élévation IV. Krátkodobou výstavu obrazů mimořádné hodnoty pak vystřídala díla Andy Warhola. White Gallery představila geometrické studie Zdeňka Sýkory, v Galerii Kubík vystavil aktuální tvorbu Aleš Lamr, Galerie Kroupa uvedla výstavu obrazů Haushoferovy krajinářské školy. V Novém kostele Církve bratrské architekta Zdeňka Fránka byla uvedena hudebně-výtvarná performance na obrazy Milana Grygara.


6. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2010

Hlavní výstavu ročníku 2010 připravilo Muzeum Kampa z děl Theodora Pištěka. Galerista Zdeněk Sklenář v návaznosti na probíhající světovou výstavu EXPO 2010 v Šanghaji a ke 100. výročí narození malíře Zdeňka Sklenáře připravil expozici Opičí král. Smetanova výtvarná Litomyšl se také přihlásila k oslavám 700 let Lucemburků na českém trůnu výstavou česko-lucemburské výtvarnice Ivy Mrázkové. Slavnostně zahájila činnost nová White Gallery Martina Jandy výstavou Bílých kreseb Stanislava Kolíbala. 


5. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2009

Pátý ročník 2009 se zapsal do historie monumentálními sochami Aleše Veselého, které "zaplavily" litomyšlské veřejné prostory a vzbudily řadu protichůdných emocí. Zatímco pro odborníky se jednalo o jednu z událostí sezóny a teprve tento počin uvedl Smetanovu výtvarnou Litomyšl mezi uznávané projekty, pro část konzervativních litomyšlských starousedlíků se staly obří plenérové plastiky terčem kritiky a odporu. Každopádně byly po celou sezónu obklopeny turisty a málokterý se nenechal u některé z nich vyfotografovat.