4. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2008

Ročníku 2008 dominovala jedna z největších výstav Josefa Váchala vůbec, pod názvem "Mezi Bohem a Ďáblem" byly vystaveny jeho kresby, tisky i malby především ze sbírky Památníku národního písemnictví, ale i z galerií a od soukromých zapůjčitelů.
V Galerii Kubík byla výstava originálů známého francouzského kreslíře a karikaturisty Jeana Effela, v zámeckém pivovaru soubor fotografií ze zákulisí Smetanovy Litomyšle "Daniel Šperl - FOTO VIVO". Galerie Zdeněk Sklenář vystavila málo známá díla Václava Boštíka, Městská galerie Litomyšl připravila výstavu "Dobrodružství jedné sbírky", soubor ex-libris sběratele Svetozára Pantůčka. Součástí Smetanovy výtvarné Ltomyšle 2008 byla také putovní výstava po městech České inspirace Daniela Reyneka "Nové objevy fotografie".


3. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2007

Hlavní výstavou III. ročníku 2007 byla expozice "František Kupka - Člověk a země". Ve II. patře zámku byla instalována "Opona" Václava Boštíka, v Galerii Kubík obrazy krajináře Jana Honsy a fotografie dvojice kamarádů-fotografů Jiřího Tomana a Josefa Sudka, v Klášterních zahradách byl umístěn "Šik" Jasana Zoubka. Galerie Zdeněk Sklenář spojila díla vytvořená různými výtvarnými technikami v nejrůznějších obdobích pod sjednocující název "Ohňostroj krásy", návštěvnicky úspěšná byla i výstava obrázků a básniček Honzy Volfa.


2. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2006

Druhý ročník v roce 2006 přinesl výstavy "Dostředivé okraje - Vizuální umění z Pardubického kraje" s obrazy slavných malířů, jejichž životní osudy jsou nějak spjaty s oblastí východních Čech, "Nálady a nokturna Jakuba Schikanedra", pod názvem "Skrytá tvář světa" byla vystavena dosud nezveřejněná portfolia světových fotografů, v prostorách Josefa Pleskota tentokrát vystavoval Jiří David a Jan Merta, Galerie Zdeněk Sklenář ve své litomyšlské pobočce vystavila vzácné "Klenoty českého umění".


1. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2005

Ročník 2005 se tedy již připravoval jako Smetanova výtvarná Litomyšl. U zrodu stál ředitel Východočeské galerie Pardubice Martin Dostál, náměstek hejtmana Pardubického kraje Miroslav Brýdl, ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna, ředitel Muzea Kampa Jiří Lammel, galerista Zdeněk Sklenář, ředitelka Městské galerie Litomyšl Helena Zemanová a ředitel Městské galerie Vysoké Mýto Pavel Chalupa. Od počátku bylo záměrem cyklus výstav pevně svázat s hudebním festivalem Smetanova Litomyšl, proto bylo Smetanovo jméno - zdánlivě poněkud nelogicky - použito i do názvu cyklu výtvarných výstav (samozřejmě by velmi pěkně znělo i Mařákova výtvarná Litomyšl podle jména dalšího slavného litomyšlského rodáka, vtipné by jistě bylo pojmenování Výtvaná Litomyšl Antonína Dvořáka, podle malíře, který v Litomyšli tvořil v 19. století). Hned první ročník nastartoval velmi významnými počiny: V prostorách Josefa Pleskota byla instalována díla Karla Malicha, výstava "Z českých luhů a hájů" uvedla stejně jako první výstava v roce 1949 české malířství 19. století, v nově otevřené Galerii Kubík na litomyšlském náměstí mohli návštěvníci zhlédnout exklusivní výstavu "Café de la gare - Cesty francouzské fotografie", v sálech VIP vystavovala americká malířka Catherine Cabaniss a ve II. patře zámku Jaroslav Horálek. V galerii Zdeněk Sklenář se pod názvem "Perly Orientu" skrývala díla autorů, pocházejících z východu Čech.


Výstavy 2004

Rok 2004 však byl pro vznik Smetanovy výtvarné Litomyšle zásadní, cyklus uspořádaných výstav již lze právem označit jako nultý ročník. V čerstvě vybudovaných sálech v bývalém zámeckém pivovaru podle architekta Josefa Pleskota byly vystaveny froasáže Ladislava Nováka, v Klášterních zahradách byla instalována slavná Židle Magdalény Jetelové, v sálech VIP byly umístěny velkoplošné fotografické akty Miloše Vojíře. Výtvarné výstavy zahájil ministr kultury Pavel Dostál a paní Meda Mládková, během krátké doby trvání výstav (jen po dobu hudebního festivalu) je navštívilo velké množství diváků a úspěch přivedl pořadatele k myšlence celou akci institucionalizovat, dát jí jméno a pevný řád.