Smetanova
výtvarná Litomyšl

12. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2016

Dvanáctý ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle představil téměř kompletní průřez dějinami výtvarného umění od gotiky přes baroko, 19. století, až po současnost a dotkl se i budoucnosti. Opět oživil tradiční výstavní prostory, ale zároveň zpřístupnil zcela nové, netradiční prostory, jakými jsou krypta kostela Nalezení sv. Kříže, budoucí knihovna Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v nové přístavbě Piaristické koleje, nová ateliérová budova fakulty, nebo veřejnosti často zcela neznámé litomyšlské dvorky.


11. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2015

Smetanova výtvarná Litomyšl oslavila své kulaté jubileum mimořádnými uměleckými zážitky. Přinesla šestnáct výstav, v nichž byla zastoupena i řada děl, která nebyla nikdy vystavena. Koncept projektu, do něhož vstupují různí pořadatelé a svobodně, různorodě a přesto společně zaplňují jednotlivé „sály“ galerie jménem Litomyšl, je sám o sobě ojedinělý. Počet zapojených subjektů a souběžně pořádaných výstav v malém desetitisícovém městě je však bezpochyby unikátem. Původně pouhá doprovodná akce si tak postupně vydobyla vlastní renomé a stala se kulturním počinem, obohacujícím českou výtvarnou sezónu.

 

10. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2014

Smetanova výtvarná Litomyšl oslavila své kulaté jubileum mimořádnými uměleckými zážitky. Přinesla šestnáct výstav, v nichž byla zastoupena i řada děl, která nebyla nikdy vystavena. Koncept projektu, do něhož vstupují různí pořadatelé a svobodně, různorodě a přesto společně zaplňují jednotlivé „sály“ galerie jménem Litomyšl, je sám o sobě ojedinělý. Počet zapojených subjektů a souběžně pořádaných výstav v malém desetitisícovém městě je však bezpochyby unikátem. Původně pouhá doprovodná akce si tak postupně vydobyla vlastní renomé a stala se kulturním počinem, obohacujícím českou výtvarnou sezónu.


9. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2013

Program nabídl celkem 13 souběžných výstavních akcí.

Výstava připravená ke 100. výročí narození rodáka z nedalekého Horního Újezdu, malíře Václava Boštíka, jedné z nejvýznamnějších osobností české malby druhé poloviny 20. století, celý festival uvedla. Pod názvem Hledání ztraceného ráje, ve výběru malířova celoživotního přítele a kurátora Jaromíra Zeminy, představila v rekonstruované zámecké jízdárně a v obrazárně zámku (na kterém malíř za normalizace pracoval 13 let jako restaurátor tamních sgrafit) nejdůležitější Boštíkova díla, mj. ze sbírek Národní galerie či celé rozvětvené malířovy rodiny. K výstavě vyšla v nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli kniha Martina Boštíka, Stanislava Vosyky a Jaromíra Zeminy, která akcentuje Boštíkovo dílo ve vztahu k rodnému kraji.

Litomyšlsku byly věnovány i další dvě výstavy, které představily krajinářské dílo Maxe Švabinského, jež v letech 1900-1919 vznikalo v nedalekém Kozlově. Výstavy v Městské galerii v Litomyšli a v Městském muzeu v České Třebové ve vzájemné provázanosti s chalupou Maxe Švabinského na Kozlově představily vše zásadní, co z ruky tohoto kreslíře a malíře v tomto kraji vzniklo.

Dvacáté výročí založení Portmonea a restaurátorské školy v Litomyšli připomněl soubor výstav dokumentujících práce zakladatelů Muzea Josefa Váchala, jejich žáků i dnešních následovníků na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

Součástí SVL byly tradičně i výstavy soukromých galerií: Miroslav Kroupa uvedl ve své galerii prestižní kolekci českých symbolistních a secesních malířů, v Galerii Miroslava Kubíka představili neméně zajímavý výběr z díla 10 současných českých fotografů, White Gallery v Osíku představila zcela v duchu své pozoruhodné dramaturgie méně známé práce Theodora Pištěka ze 60. let.

Ve větší míře než v minulosti dostali letos na SVL prostor i místní umělci: např. mladá fotografka Nikola Tláskalová představila v zámeckém pivovaru záběry ze zákulisí operního festivalu. Výtvarné přátele představil ve svém ateliéru také známý místní keramik Jiří Dudycha.

V zámeckém pivovaru byl dále prezentován projekt Václava Ciglera a Michala Motyčky k výzdobě kostela Nalezení svatého Kříže, který by měl být realizován ještě v roce 2013, a také výstava z cyklu sdružení měst Česká inspirace, jež letos uvedla dílo Miroslava Kovala.