2ar(t)

přístupná 24 hodin denně, 365 dní v roce

Mariánská 243, 570 01 Litomyšl

slavnostně otevřena v 00:01 hodin 17. 6. 2017

Pořádá: Galerie Zdeněk Sklenář

 

Zenová zahrada architekta Josefa Pleskota pro umění a odpočinek vznikla po vzoru 1ar(t) na ploše 164 m²

Více informací o 2ar(t) naleznete na stránkách Litomyšlského architektonického manuálu LAM.